GOOD-NATURED.
"She hath more qualities than a Water Spaniel, which is much in a bare christian," writes Shakespeare in the Two Gentlemen of Verona.
Reprinted from Hutchinson's Dog Encyclopaedia (England, circa 1935).

Litt om Irsk vannspaniel


Bakgrunn

Irsk vannspaniel elsker menneskelig selskap og kontakt, dens sprudlende lynne blir satt pris på både i utstillingsringen, på jaktprøver, lydighets og agility konkuranser og rundt om i hjemmene.

En mellomstor rase med et aktivt gemytt, og som for å gi sitt beste må være en inkludert, levende del av familien. En generell regel er at det kan være en fordel å ha tidligere erfaring med hund og at som unghunder er tisper ofte lettere å håndtere enn hanhunder.

To ting er sikkert; eier du en Irsk vannspaniel har du alltid noe å snakke om og du er aldri uten en venn.

Opprinnelig oppdrettet som en støtende og apporterende fuglehund som ble brukt til jakt i sumpområder, på myrer og ved elvemunninger i sitt opprinnelsesland Irland. Irsk vannspaniel kan tilpasses mange andre aktiviteter, de er lydhøre, utstyrt med en ypperlig luktesans, de ser og hører godt.

Irsk vannspaniel har et innstinkt som gjør dem skikket til alle typer jakt, de blir brukt som narkotika og sprengstoff detektorhunder, de deltar på agility, bruks- og lydighets stevner og de brukes som hunder i terapi.

Irsk vannspaniel modnes seinere enn en del andre raser, de kan være stae og egenrådige og de krever en fast, rettferdig og tålmodig eier som må gjøre seg fortjent til hundens respekt før den yter sitt beste. Ved overtrening kan de vise tegn på å kjede seg og bli gjenstridige.

I hjemmet er Irsk vannspaniel kjent for sitt vinnende vesen og sine selskapelige kvaliteter. Den viser en endeløs oppfinnsomhet i sin evne til å leke og more seg selv og andre.

De er gode familiehunder.


Kilde: UK Irish Water Spaniel Association


"To ting er sikkert; eier du en Irsk vannspaniel har du alltid noe å snakke om og du er aldri uten en venn".

Historie

Opprinnelsen til den Irske vannspaniel er innhyllet i et mystikkens slør, ulik f.eks. Golden Retriever  
finnes det ikke nedskrevene fakta om hvordan rasen ble "skapt".

Det kan virke som om opprinnelsen til den moderne Irske vannspaniel starter med en hund kalt Boatswain, oppdrettet av en Irsk jakt entusiast med navn Justin McCarthy fra Dublin i 1834, og at det er denne hunden som ligger bak alle dagens hunder.

Selv om det har vært debatt om Irsk vannspaniel har aner langt bakover, med referanser til Persiske manuskripter fra år 4000 f.kr.f., og likeså fra Irland om en vannspaniel fra år 17,  er det lite trolig at disse har noe med den moderne Irske vannspaniel å gjøre. Ingen autoriserte framstillinger om rasen har vært i stand til å spore den med overbevisende sikkerhet før 1834. Den mest autoritative fremstilling om rasens historie og opprinnelse ( Nick Waters`"A bundle of rags in a cyclone") konkluderer med at rasen var "utviklet" av McCarthy, mer enn at han reddet en gammel rase. Boken gir overbevisende argumenter for hvorfor en bevisst utvikling av rasen i det 19. århundre er den mest sannsynlige forklaringen.

Likevel, selv en "utviklet" rase trenger råmateriell, og i denne sammenheng refereres det til en nordlig og en sørlig vannspaniel som eksisterte i Irland før det 19. århundre. Den sørlige vannspanielen er det mest sannsynlige utspring for noe av McCarthy`s råmateriale.


Kilde: Radicott Waterburg, Sporting Irish Water Spaniel Club
"Boatswain" ( 1834-52 ), en av de første rendyrkede vannspanieler, slik vi ser dem i dag.

Linken under fører til FCI`s rasebeskrivelse for Irsk Vannspaniel:
http://www.nkk.no/cmnkk/file/download/files/Rasestandarder/gr08/irsk%20vannspaniel-124.pdf

Boatswain